Forum for jungiansk psykologi i Oslo         


Forum for jungiansk psykologi er et møtested for mennesker som er interessert i få noe kjennskap til jungiansk psykologi. Analytikerne i Norge arrangerer seminarer og kurs, av og til også med utenlandske analytikere som seminarledere. Forum for jungiansk psykologi er ingen organisasjon, men de som er interessert, kan finne informasjon om kurs og seminarer på denne hjemmesiden eller stå på en adresseliste.

[september] [oktober] [november] [desember] [januar] [februar] [mars]

Alene – et rom for endring og undring

Seminar i Flux forlag høsten 2016

Flux forlag arrangerer hvert semester seminarer der eksistensielle temaer står på programmet. Det er Flux skole. Du får oppleve en møteplass hvor du deler dine tanker, ideer og erfaringer med andre nysgjerrige, åpne og tenkende mennesker. Målet er ikke å komme til enighet eller klare konklusjoner, men å lytte og åpne for nye lag av mening og sammenheng.

Denne høsten arrangerer forlaget for første gang et helt semester med samme tema. Den samme gruppen møtes over fire kvelder, og kveldene ledes av en fra Flux-staben og forfatter Astri Hognestad.

Vårt samfunn er forvirret rundt temaet alenehet. Lykke formidlet i dag tar ofte utgangspunkt i at man er et par eller familie. Det å være alene og å være ensom regnes nesten som det samme. Når vi idealiserer andre, gjør vi oss selv mindre. Vi tror vi må leve på samme måte som dem. Det skaper ensomhet. Vi kan se på ensomheten som en invitasjon til å forme livet uavhengig av ytre forventninger. Når vi blir indrestyrt, kan vi finne «røtter» i vårt ubevisste, og føle oss som en del av noe større. Kanskje er ikke en partner det viktigste, men at vi blir oss selv i stadig større grad. At vi følger impulser til utvikling, og unner oss å gjøre ting som utvider livsrommet.

Disse kveldene vil handle om: hvem er alene? Når er vi alene? Vi skal gå nærmere inn på de vonde følelsene som ensomhet, skam, misunnelse og tomhet, men også ønsket og behovet for å være alene for å finne ro. Vi skal snakke om alenehet som utfordring og muligheter for vekst. Fremfor alt ønsker vi å få frem en dypere forståelse av verdien av å være alene. Dette er et semester om den tapte og likevel svært verdifulle kunsten å være alene.

Våren 2016 gav Astri ut boken "Alene: Et rom for undring og endring".

Sted: Flux forlag, Odinsgate 32.
Tid: 20. september, 11. oktober, 8. november og 22. november. Kl 18:30-21:00 alle kvelder.
Påmelding: Førstemann til mølla: flux@flux.no
Pris: 2400,- (inkluderer to bøker)

 

Velkommen til Kenya med «Drømme Retreat» - i mektige Kilimanjaro

Vi inviterer til et retreat der arbeidet med drømmer blir sentralt i selve retreatet. Dessuten skal vi besøke Nairobi og Karen Blixens farm, være i den vakre naturen 2000 meter oppe i Kilimanjaro fjellside, møte lokalbefolkningen, besøke Masaikvinner, oppleve Afrikas dyr, være sammen på et unikt sted: Manjaro Resort, i det mektige fjellet.

Astri Hognestad - fagansvarlig / leder for retreaten. Tlf. 22220066 / 95187874

Utdannet som jungiansk analytiker ved C.G. Jung-instituttet i Sveits i tillegg til å ha en cand.philol.grad. Hun har drevet egen praksis som psykoterapeut/analytiker/veileder siden 1990 i Oslo, og har mye erfaring med kurs- og foredragsvirksomhet innenfor jungiansk psykologi/drømmearbeid/symbolforståelse. Hun har også skrevet flere bøker og fagartikler innen sitt fagfelt.

May-Lisa Spjelkevik - reiseansvarlig og kulturformidler/veileder Tlf. 90714227

Kjenner de lokale forhold svært godt. Utdannet og mange års erfaring som spesialsykepleier /høgskolelektor/veileder blant annet innen folkehelse/ psykisk helse. Er gift med en mann fra Kenya og bor tidvis på Manjaro i Oloitokitok (Maasailand), hvor hun har vært leder for flere helse- og utdannings prosjekter. Har de siste 14 år vært reiseleder / veileder i Kenya for studenter/frivillig arbeidere / besøkende fra Norge og andre europeiske land.

Tid: 3. - 12. februar 2017 ELLER 16. - 25. februar 2017.
Pris: kr. 17.500,- inkl kost, losji, utflukter (med forbehold om kursendringer). Flybilletten er ikke inkludert.
Nærmere informasjon: kan fås ved henvendelse til May-Lisa: maspjelk@yahoo.com eller til Astri: as-hog@online.no
Skriftlig søknad sendes til May-Lisa. Maks 8 deltakere pr retreat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Startside
Forum
Fagkrav
Terapi
Litteratur
Lenker
Kontaktinfo