Forum for jungiansk psykologi i Oslo         


Forum for jungiansk psykologi er et møtested for mennesker som er interessert i få noe kjennskap til jungiansk psykologi. Analytikerne i Norge arrangerer seminarer og kurs, av og til også med utenlandske analytikere som seminarledere. Forum for jungiansk psykologi er ingen organisasjon, men de som er interessert, kan finne informasjon om kurs og seminarer på denne hjemmesiden eller stå på en adresseliste.

[april] [mai] [juni] [juli] [august] [september] [kontinuerlig]

 

 

Ledige plasser i drømmegruppe med introduksjonskurs i jungiansk drømmeforståelse

Drømmenes symboler er det ubevisstes språk. En tredel av livet sover vi. I en del av denne tiden er det vårt ubevisste liv som får mest oppmerksomhet gjennom drømmene våre. Drømmene kan fortelle oss om det vi ikke er klar over i våken tilstand. De kommenterer, korrigerer og kompenserer for ensidigheten i vår holdning og innstilling til livet. Drømmene kan noen ganger også ha større mer overordnete budskap og formidle ting som forbløffer. Drømmene er en fascinerende del av vårt sjelsliv som man kan forstå mer av ved å arbeide med dem.

Jeg starter et kurs med drømmegruppe som er tenkt å gå over 8 ganger. Rammen er tenkt slik at vi møtes 8 kvelder, 2 ganger i måneden fra kl 1830 - 2100. Hver gang er todelt, hvor vi først har en times undervisning der vi tar for oss noen grunnbegreper i jungiansk psykologi som teoretisk bakgrunn for å forstå drømmene bedre. Etter en pause har vi så en gruppe hvor vi deler drømmer vi har hatt og i fellesskap forsøker å forstå dem.

Antall: Det er plass til 6 deltagere på kurset.
Pris vil være 800 kr. pr. måned.
Sted: Romsås senter 1.
Oppstart: Før sommeren 2021 når det er tilmeldt nok deltakere.
Kontakt: Du kan lese mer om meg i lenken under. Der er det også kontaktinformasjon:
https://www.zen.no/coaching-og-terapi-7
Eventuelt kan jeg kontaktes på tlf: 47754996 eller e-post: reinert.veiledning@yahoo.no

 

Mellom kaos og en ny orden

Flux inviterer til en dialogkveld med forfatter og psykoterapeut Astri Hognestad!

Kvantefysikken, som har utviklet seg i løpet av de siste hundre år, viser oss en forunderlig verden som ligger - eller skjer - «under» eller «bak» den konkrete verden vi opplever. Resultatene av eksperimenter og forståelsen av dem undergraver det mekanistiske verdensbildet med årsak-virkning-tenkning som nærmest har vært enerådende i flere hundre år.

Tenkning omkring det vi kaller åndelige eller spirituelle erfaringer blir av mange i dagens samfunn ofte bagatellisert og latterliggjort. Forskere kan heller ikke forklare slike hendelser, men åpner opp for at slike erfaringer er mulige ut ifra en ny virkelighetsforståelse. Synkronisitet, meningsfylte sammentreff, er blant de fenomenene som ikke kan forklares ut ifra årsak-virkning-prinsippet.

Blant de store vitenskapsmenn, som bidro til utviklingen av kvantefysikken, var Wolfgang Pauli en viktig bidragsyter. Bevissthet og materie er sammenvevet, og derfor mente han at det måtte finnes en forbindelse mellom kvantefysikken og psykologien. Han og C.G. Jung samarbeidet gjennom flere år med dette temaet. Pauli fremhevet at det både i fysikken og i psykologien oppstår uforutsigbare hendelser, en «act of creation», som han kalte det. Og her måtte det være en forbindelse.

Denne kvelden skal vi se litt nærmere på hva det er ved kvantefysikken som fører til en endring i vårt syn på virkeligheten. Når vi befinner oss i krise, oppstår av og til noe helt uventet. Ved å dele erfaringer med «merkelige sammentreff» og andre uforutsigbare hendelser, skal vi forsøke å se om det er mulig å knytte forståelsen av dem sammen ut ifra både kvantefysikkens og psykologiens synsvinkel. Kanskje er «det spirituelle» og kvantefysikkens beskrivelse av verden ett og det samme?

Kvelden ledes av Trine-Line Biong i Flux og Astri Hognestad. Formen er dialogisk, og målet er ikke å komme til enighet eller klare konklusjoner, men å lytte og åpne for nye lag av mening og sammenheng.

Program: Les om arrangementet på Flux sine sider her.

Sted: Odins gate 32, 0260 Oslo (Flux Forlag)
Tid: 29. september 2021, kl. 18.00 - 21.00
Påmelding: Antall plasser er begrenset til 15 personer. Du må sende mail til flux@flux.no for påmelding for dette arrangementet innen 31. mars.
Pris: Kr. 650,-

Prisen inkluderer også en bok. Det vil bli lett servering og gode tilbud på bøker.

Velkommen til en spennende og informativ kveld!

 

Jungiansk Drømmegruppe

[
English]

Jungiansk analytiker David Carnes tilbyr inntil fem (5) plasser i en norsktalende drømmegruppe. Gruppen skal administreres og veiledes av David. For mer informasjon om David og hans jungianske praksis se www.davidcarnes.no.

Hva er en drømmegruppe?
En drømmegruppe møtes regelmessig for å dele og lytte til hverandres drømmer. Hensikten med gruppen er ikke terapeutisk men å dele interessen for drømmer og hva de kan fortelle deg. Gruppen fungerer som et trygt miljø hvor det man deler er behandlet med streng fortrolighet hos medlemmene.

Hvor ofte og hvor møtes vi?
Gruppens medlemmer bestemmer møtetidspunkt (kveldstid). Vi møtes cirka to timer en gang per måned. David har arrangert et godt egnet møtested i Oslo vest.

Hva må jeg bidra med?
Ingen er forpliktet til å dele en drøm om man ikke føler en ”indre aksept.” Tiden blir ofte for knapp til at alle får delt en drøm hver gang og at det heller går på rundgang. Vi viser respekt for hverandres privatliv og tillater hver deltager å sette sine egne grenser.

Medlemmene får absolutt størst utbytte ved å stille opp til møtene regelmessig. Deltakeravgift av kr 2.400,- for de første seks (6) månedene betales ved påmelding og deretter hver sjette måned.

Hvordan melder jeg meg på?
Kontakt David på: post@davidcarnes.no eller +47 918 40 689. David vil kommunisere med deg og bekrefte din plass og videre informere om tid og sted.

Trenger jeg å være kjent med Jungiansk drømmeteori?
Det er ikke nødvendig å ha kjennskap til jungiansk drømmeteori e. l. Bare skru på din nysgjerrighet! Opplysninger om jungianske analytikere i Norge finnes på: www.cg-jung.no sammen med andre nyttige lenker.

 

Jungian Dream Group

David Carnes, a Jungian Analyst trained in Zurich, offers up to 5 places in an English-speaking dream group. David will administer and facilitate the group. See www.davidcarnes.no for more about David.

What is a dream group?
A dream group meets regularly to share and listen to one another´s dreams. The purpose of the group is not therapy, but rather to share an interest in dreams and how their meaning may be approached. The group is a “protected space” where what one shares is held in strict confidence among the group.

How often and where do we meet?
The group decides meeting times (usually evenings) for around two hours about once a month. David has arranged a spacious and comfortable meeting place in west Oslo.

What must I contribute?
No one has to tell a dream, only those with an “inner permission” to do so. There may not be time for everyone to tell one or more dreams at every meeting, so we take turns. We respect one another´s privacy and allow each member to set his or her own boundaries.

When you join the group you should plan to make every effort to attend regularly. An attendance fee of kr 2.400,- for the first six (6) months is payable upon joining your first meeting, and thereafter at six (6) month intervals.

How do I join?
If you wish to join contact David at: post@davidcarnes.no or +47 918 40 689. David will communicate with you, confirming your place and initial meeting time and place.

Do I need to know about Jung?
No prior knowledge about CG Jung or any other dream theorists or theories is required. Just bring your curiosity. Information about Jungian analysts in Norway is available at: www.cg-jung.no including links to English language resources.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Startside
Forum
Fagkrav
Terapi
Litteratur
Lenker
Kontaktinfo