Forum for jungiansk psykologi i Oslo         


Forum for jungiansk psykologi er et møtested for mennesker som er interessert i få noe kjennskap til jungiansk psykologi. Analytikerne i Norge arrangerer seminarer og kurs, av og til også med utenlandske analytikere som seminarledere. Forum for jungiansk psykologi er ingen organisasjon, men de som er interessert, kan finne informasjon om kurs og seminarer på denne hjemmesiden eller stå på en adresseliste.

[april] [mai] [juni] [juli] [august] [september] [kontinuerlig]

 

Om å anerkjenne følelser

Workshop

Psykoterapeut og forfatter Astri Hognestad
og Trine-Line Biong fra Flux Forlag

Følelsene hjelper oss i hverdagen til å kjenne hva som gjør oss godt, hva som får oss til å vokse som mennesker og hva som hindrer vår livsutfoldelse. De utgjør vårt indre navigasjonssystem i livet og de har å gjøre med hvem vi er, vår identitet. Følelsene oppstår i møte med mennesker, dyr og natur, når minner dukker opp, når hendelser berører oss. De er nært knyttet til kroppen og dermed også sansene. Også i drømmene våre kan vi bli oppmerksomme på følelser og sider i oss vi ikke har kjent tidligere eller som vi har skjøvet vekk.

Ut i fra et helhetssyn på mennesket skal vi fordype oss i de ulike aspektene ved følelser. I form av introduksjoner ved Astri Hognestad og Trine-Line Biong, øvelser i smågrupper, dialog i hele gruppen og opplevelser i naturen til fots eller på hesteryggen. Tur til fots og ridning skjer søndag.

Program: Last ned pdf-dokument her.

Sted: Mesna Islandshestsenter (i nærheten av Lillehammer/Sjusjøen)
Tid: Lørdag 28. september og søndag 29. september 2019.
Påmelding: Du må sende mail til flux@flux.no for påmelding for dette arrangementet.
Pris: Kr. 2950,- (Kr. 750,- for 2 timers ridetur/kr. 950,- for halvdagstur kommer i tillegg og betales på stedet.)

Inkludert i prisen kaffe/te og vafler ved ankomst, varm lunsj lørdag, 2-retters middag lørdag kveld, overnatting m/frokost og varm lunsj søndag + en bokpakke fra Flux forlag.

Forlaget vil også ha med bøker for salg.

 

Jungiansk Drømmegruppe

[
English]

Jungiansk analytiker David Carnes tilbyr inntil fem (5) plasser i en norsktalende drømmegruppe. Gruppen skal administreres og veiledes av David. For mer informasjon om David og hans jungianske praksis se www.davidcarnes.no.

Hva er en drømmegruppe?
En drømmegruppe møtes regelmessig for å dele og lytte til hverandres drømmer. Hensikten med gruppen er ikke terapeutisk men å dele interessen for drømmer og hva de kan fortelle deg. Gruppen fungerer som et trygt miljø hvor det man deler er behandlet med streng fortrolighet hos medlemmene.

Hvor ofte og hvor møtes vi?
Gruppens medlemmer bestemmer møtetidspunkt (kveldstid). Vi møtes cirka to timer en gang per måned. David har arrangert et godt egnet møtested i Oslo vest.

Hva må jeg bidra med?
Ingen er forpliktet til å dele en drøm om man ikke føler en ”indre aksept.” Tiden blir ofte for knapp til at alle får delt en drøm hver gang og at det heller går på rundgang. Vi viser respekt for hverandres privatliv og tillater hver deltager å sette sine egne grenser.

Medlemmene får absolutt størst utbytte ved å stille opp til møtene regelmessig. Deltakeravgift av kr 2.400,- for de første seks (6) månedene betales ved påmelding og deretter hver sjette måned.

Hvordan melder jeg meg på?
Kontakt David på: post@davidcarnes.no eller +47 918 40 689. David vil kommunisere med deg og bekrefte din plass og videre informere om tid og sted.

Trenger jeg å være kjent med Jungiansk drømmeteori?
Det er ikke nødvendig å ha kjennskap til jungiansk drømmeteori e. l. Bare skru på din nysgjerrighet! Opplysninger om jungianske analytikere i Norge finnes på: www.cg-jung.no sammen med andre nyttige lenker.

 

Jungian Dream Group

David Carnes, a Jungian Analyst trained in Zurich, offers up to 5 places in an English-speaking dream group. David will administer and facilitate the group. See www.davidcarnes.no for more about David.

What is a dream group?
A dream group meets regularly to share and listen to one another´s dreams. The purpose of the group is not therapy, but rather to share an interest in dreams and how their meaning may be approached. The group is a “protected space” where what one shares is held in strict confidence among the group.

How often and where do we meet?
The group decides meeting times (usually evenings) for around two hours about once a month. David has arranged a spacious and comfortable meeting place in west Oslo.

What must I contribute?
No one has to tell a dream, only those with an “inner permission” to do so. There may not be time for everyone to tell one or more dreams at every meeting, so we take turns. We respect one another´s privacy and allow each member to set his or her own boundaries.

When you join the group you should plan to make every effort to attend regularly. An attendance fee of kr 2.400,- for the first six (6) months is payable upon joining your first meeting, and thereafter at six (6) month intervals.

How do I join?
If you wish to join contact David at: post@davidcarnes.no or +47 918 40 689. David will communicate with you, confirming your place and initial meeting time and place.

Do I need to know about Jung?
No prior knowledge about CG Jung or any other dream theorists or theories is required. Just bring your curiosity. Information about Jungian analysts in Norway is available at: www.cg-jung.no including links to English language resources.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Startside
Forum
Fagkrav
Terapi
Litteratur
Lenker
Kontaktinfo