Norsk Forening for Analytisk Psykologi er en sammenslutning av utdannede jungianske analytikere som praktiserer som terapeuter i Norge. Jungiansk terapi/analyse bygger på den sveitsiske psykiateren C.G. Jungs analytiske psykologi, som har sin opprinnelse i den psykoanalytiske tradisjon. Jung er mest kjent for sin symbolforståelse og sin teori om det kollektivt ubevisste og arketypene, en underliggende dynamikk som skaper bestemte temaer i livet og som er en drivkraft mot helhet.

”Together the patient and I address ourselves to the two million-year-old man that is in all of us. In the last analysis, most of our difficulties come from losing contact with our instincts, with the age-old unforgotten wisdom stored up in us. And where do we make contact with this old man in us? In our dreams.” C.G. Jung

Les mer om Jungiansk terapi og bakgrunnen for NFAP her.

 

Utdannelse

Det første europeiske utdannelsesinstituttet i analytisk psykologi ble opprettet i 1948 i Sveits. I dag finnes det institutter over hele verden. De som har en utdannelse ved et internasjonalt godkjent institutt, er tilsluttet International Association for Analytical Psychology, som ble dannet i 1955. Nærmere informasjon finnes i tilknytning til de ulike lenker.

 

Vi tilbyr:

-         terapi/analyse

-         foredrag og seminarer i jungiansk psykologi, drømmer, eventyr, religiøse/eksistensielle spørsmål

-         program finnes under ’Forum’

-    veiledning om litteratur

      

 


Startside
Forum
Fagkrav
Terapi
Litteratur
Lenker
Kontaktinfo

Sist oppdatert 13.03.2022