Norsk Forening for Analytisk Psykologi er en sammenslutning av utdannede jungianske analytikere som praktiserer som terapeuter i Norge. Jungiansk terapi/analyse bygger på den sveitsiske psykiateren C.G. Jungs analytiske psykologi, som har sin opprinnelse i den psykoanalytiske tradisjon. Jung er mest kjent for sin symbolforståelse og sin teori om det kollektivt ubevisste og arketypene, en underliggende dynamikk som skaper bestemte temaer i livet og som er en drivkraft mot helhet.

”Together the patient and I address ourselves to the two million-year-old man that is in all of us. In the last analysis, most of our difficulties come from losing contact with our instincts, with the age-old unforgotten wisdom stored up in us. And where do we make contact with this old man in us? In our dreams.” C.G. Jung

 

Utdannelse

Det første europeiske utdannelsesinstituttet i analytisk psykologi ble opprettet i 1948 i Sveits. I dag finnes det institutter over hele verden. De som har en utdannelse ved et internasjonalt godkjent institutt, er tilsluttet International Association for Analytical Psychology, som ble dannet i 1955. Nærmere informasjon finnes i tilknytning til de ulike lenker.

 

Vi tilbyr:

-         terapi/analyse

-         foredrag og seminarer i jungiansk psykologi, drømmer, eventyr, religiøse/eksistensielle spørsmål

-         program finnes under ’Forum’

-    veiledning om litteratur

      

 


Startside
Forum
Fagkrav
Terapi
Litteratur
Lenker
Kontaktinfo

Sist oppdatert 11.01.2021